top of page

Kişisel Veri Koruma Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Lovi Turizm Acentası (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Sağlık Bakanlığı’nın 12.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlandığı BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ELEKTRONİK BİLİMSEL TOPLANTI VE ELEKTRONİK ÜRÜN TANITIM TOPLANTILARI yönetmeliği gereğince dört saati aşmayan toplantılarda katılımcı listesinin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur ve bu

toplantılara iştirak eden katılımcılar katılım sayısı sınırlamasından muaftır.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; toplantıya sponsor olan firmalarla ve sponsor firmaların Sağlık Bakanlığı ile paylaşımı hususunda açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

bottom of page